Aanmeldingsprocedure

Patiënten die bereid zijn deel te nemen

We willen u vragen om (kort) na het stellen van een diagnose de patiënt mondeling te informeren over dit onderzoek, en de patiëntenfolder over dit onderzoek te overhandigen. Tegelijkertijd willen we u vragen om toestemming aan de patiënt te vragen voor het aan ons verstrekken van de naam en adresgegevens van de patiënt, zodat medewerkers van het VUmc de patiënt mag benaderen voor deelname aan deze studie. Indien de patiënt akkoord gaat, kunt u hier de contactgegevens doorgeven aan het VUmc.

Nadat de patiënt(e) op de eerste testdag op de VU een informed consent getekend heeft, zullen we contact met u als behandelend arts opnemen voor het verstrekken van beknopte medische gegevens.

 

Patiënten die liever niet deel willen nemen

Om betrouwbare incidentie cijfers te kunnen berekenen, is het van belang dat alle patiënten met CIS of MS worden geregistreerd. Daarom vragen we u, indien de patiënt niet akkoord gaat met het doorgeven van contactgegevens, of twijfelt over deelname, anonieme gegevens over de diagnose en de medische informatie door te geven aan het VUmc. Deze personen worden dan niet benaderd voor vervolg onderzoek door het VUmc. Voor het aanmelden van de anonieme patiënten is er een apart formulier.

 

Patiënten die twijfelen aan deelname 

Patiënten die aanvankelijk twijfelden (en waarvan u anoniem medische gegevens heeft doorgegeven) , maar alsnog mee willen werken, kunnen zichzelf aanmelden via deze website of via de antwoordkaart die u aan hen heeft overhandigd. Om dubbele registratie te voorkomen willen we u in dat geval vragen aan ons door te geven dat de betreffende patiënt(e) al anoniem geregistreerd was. Dit kan door een email te sturen naar info@neuroned.nl.

 

Doorgeven van medische en persoonsgegevens

Op de eerste plaats zal geregistreerd worden welke diagnose de patiënt precies gekregen heeft en enkele klinische en behandelgegevens. Het formulier voor deelnemende patiënten bevat vragen over de diagnose (download Medische gegevens DEELNEMENDE patient NEURONED). Het formulier voor de anonieme patiënten bevat vragen over de diagnose, de klachten en behandelgegevens (downlaod Medische gegevens ANONIEME patiënt NEURONED).